شما فکر می کنید نا امن ترین هواپیماهای جهان کدام باشند؟ ممطئنا هر چقدر هواپیماها قدیمی تر باشند، نیاز به تعمیر و مرمت بیشتری دارند، با این حال این به آن معنا نیست که فقط هواپیماهای قدیمی در خطر سقوط هستند و نا امن ترند. سپهرنما فهرستی از هواپیماهای خطرناک را که توسط بیمه آسن لندن منتشر شده است، در اختیارتان قرار می دهد :
 

ادامه در لینک زیر
 

SepehrNama.com/pst