یه همسفر خوب میتونه سفر رو به کامتون شیرین کنه اما میدونید با چه کسانی نباید هیچگاه به سفر برویم؟ یا افرادی که اصلا بدرد سفر نمیخورن چه کسانی هستند؟